Sinonim cu boala țesutului conjunctiv


sinonim cu boala țesutului conjunctiv

Nr țesutului conjunctiv între oricare dintre ele. The corticosteroids are often used for treating mixed connective tissue disease. Corticosteroizii sunt deseori folosiți pentru tratarea bolii mixte a țesutului conjunctiv.

Dicționare ale limbii române

The exact cause of the mixed connective tissue disease is not known yet. Cauza exactă a bolii mixte de țesut conjunctiv nu este cunoscută. Sarcoma is different than other cancers because it develops in a connective tissue. Sarcomul este diferit de celelalte cancere deoarece se dezvoltă într-un ţesut conjunctiv. Desmoid tumors are noncancerous growths that commonly develop in the connective tissue of the body.

Traducere "connective tissue" în română

Tumorile desmoide sunt excrescențe necanceroase, care se dezvoltă frecvent în țesutul conjunctiv al corpului. After removal from the body, the excess fat and connective tissue is trimmed away. După scoaterea din organism, se îndepărtează excesul de grăsime și țesutul conjunctiv. These ligaments are collections of connective tissue that connect adjacent bones to one another.

Traducere "ţesutului conjunctiv" în italiană

Aceste ligamente sunt colecţii de ţesut conjunctiv care se conectează oasele adiacente una de alta. Early symptoms of mixed connective tissue disease are: Simptomele timpurii ale bolii mixte de țesut conjunctiv sunt: The bones, ligaments and tendons that make up the shoulder joint are enclosed in a capsule of connective tissue.

Oasele, ligamentele și tendoanele care formează articulația umărului sunt închise într-o capsulă de țesut conjunctiv. It can also stimulate connective tissue growth, which leads to a more youthful appearance.

Aceasta sinonim cu boala țesutului conjunctiv stimula creșterea țesutului conjunctivceea ce duce la un aspect mai tineresc.

sinonim cu boala țesutului conjunctiv

Increasing the tensability of connective tissue structure collagen fibres Creşterea capacităţii de tensionare a structurilor ţesutului conjunctiv fibrelor de colagen The neurophysiologist Guillaume Benjamin Duchenne described the disease as pseudohypertrophic muscular paralysis associated with deposits of connective tissue and fat. Neurofiziologul Guillaume Benjamin Duchenne prezintă boala ca o paralizie musculară pseudohipertrofică asociată cu depozite de ţesut conjunctiv şi adipoase.

It helps normal re-building of connective tissue.

Sinonim cu boala țesutului conjunctiv

El ajută normal re-construirea de tesut conjunctiv. Fibrosis formation or development of excess fibrous connective tissue Fibroză formarea sau dezvoltarea de excesul de tesut conjunctiv fibros This is lean meat from hams, with no fat, tendons or connective tissue.

Aceasta este carne macră din jambon, fără grăsime, tendoane sau țesut conjunctiv.

sinonim cu boala țesutului conjunctiv

Este, de asemenea, necesară stabilirea unei metode armonizate pentru determinarea conținutului de țesut conjunctiv. This condition affects the body's connective tissue collagen.

Sindroame asociate cu boli de colagen

Această stare afectează ţesutul conjunctiv al corpului colagenul. Bone deformities, changes in the connective tissue, muscle cramps, irritability, insomnia.

Circulatia la animale PARTEA 4•clasa 6•

Deformari osoase, modificari din partea tesutului conjunctivcrampe musculare, irascibilitate, insomnie. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

În evoluţia leziunilor distingem următoarele fenomene fiziopatologice: a răspuns imun aberant — hiper-γ-globulinemie, titruri crescute de autoanticorpi circulanţi; b vascularită autoimună; c degenerescenţă fibrinoidă a ţesutului conjunctiv. Sub aspect clinic, majoritatea maladiilor evoluează cu multiple manifestări, atât la nivel cutaneo-mucos şi musculo-articular, cât şi la nivelul altor organe, respectiv sisteme — cardiovascular, pulmonar, renal, nervos, ocular etc. Frecvent, pot apărea diverse sindroame premergătoare sau asociate acestor patologii: Sindromul Raynaud. Etiologie: cauza este depistată boli de colagen, boli vasculare, boli hematologice, afecţiuni neurologice, afecţiuni endocrine, tumori etc.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

Conținutul de proteine al țesutului conjunctiv este relativ scăzut.