Echipa Noastra

Ana Loredana Predescu

waiting for text...........

waiting for text...........

Alexandr Rosu

waiting for text...........

waiting for text...........

Taina Neagu

waiting for text...........

waiting for text...........

Obiectivele ACTOSM

 • 1
  Dezvoltarea cultural-turistică și social durabilă a comunităților și așezărilor din regiunea Oltenia de Sub Munte;
 • 2
  Promovarea tradițiilor și mesteșugurilor prin implicarea copiilor și tinerilor în viata comunității, in evenimente si cercuri de artizanat, urmarind totodata educarea ecologica si culturala a comunitatii si a turistilor.
 • 3
  Culegerea legendelor cu iz istoric ale regiunii Oltenia de Sub Munte (documente, fotografii, filme, cărţi, publicaţii periodice, hărţi, atlase, dicţionare, enciclopedii, costume populare, mobilier etc).
 • 4
  Promovarea povestilor despre istoria zonei Oltenia de Sub Munte, prin editarea de publicaţii proprii ale Asociaţiei, participarea la întâlniri, simpozioane, lansări de carte, aniversări, expoziţii, comemorări etc, invitarea de specialişti la asemenea manifestări organizate de Asociaţie
 • 5
  Incurajarea turismului in zona Oltenia de Sub Munte, la nivel national si international si promovarea produselor turistice noi, specifice zonei;
 • 6
  Dezvoltarea și implementarea unor strategii de turism, ecoturism, turism monahal și cultural;
 • 7
  Apărarea, păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al Olteniei de Sub Munte;
 • 8
  Promovarea, protejarea întreprinzatorilor zonei, care au interese specifice legate de turism, precum și asigurarea reprezenăarii lor în raporturile cu autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat, în conformitatea cu actele normative în vigoare.;