sâmbătă, iulie 13, 2024
29.9 C
Horezu
29.9 C
Bărbăteşti
30.7 C
Băile Olăneşti

Oltenia de sub Munte – geoparc aspirant U N E S C O : Despre întaîlnirea cu antreprenori din 23-24 februarie

Must read

🧑🏻‍💻 La evenimentul 𝘈𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘯𝘰𝘳𝘪 𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘢𝘳𝘢 𝘝𝘪𝘴𝘦𝘭𝘰𝘳, au fost 𝘱𝘦𝘴𝘵𝘦 40 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘯𝘵̦𝘪i, invitați ANAT, antreprenori locali și reprezentanți în Consiliul de Administrare al Geoparcului. Discuțiile au gravitat în jurul unei serii de teme de importanță strategică pentru industria turismului din OdsM.

📈 Am explorat cu atenție 𝘢𝘯𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘵𝘢̆ 𝘢 𝘱𝘪𝘦𝘵̦𝘦𝘪 𝘵𝘶𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘦, am lansat idei îndrăznețe pentru 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘳𝘦𝘢 𝘶𝘯𝘰𝘳 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘪̂𝘯 𝘵𝘶𝘳𝘪𝘴𝘮 și am dezbătut modurile prin care agențiile de turism pot influența pozitiv dezvoltarea sectorului la nivel local. În plus, a fost subliniată 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵̦𝘢 𝘶𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢̆𝘳𝘪 𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴̦𝘪 𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦 în cadrul industriei turismului și s-au conturat strategii solide pentru asigurarea sustenabilității financiare prin intermediul programelor de granturi locale, 𝐁𝐑𝐃 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 si 𝐁𝐢𝐨𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐖𝐞𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐛 – 𝐁𝐖.
📊 Rezultatele au fost palpabile și încurajatoare: s-au conturat 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵̦𝘪𝘪 𝘤𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘵̦𝘪𝘶𝘯𝘦, iar participanții s-au bucurat de 𝘰𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̆𝘵̦𝘪𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘯𝘦𝘵𝘸𝘰𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 și schimb de contacte. Chiar dacă nu conservarea a fost punctul central al discuțiilor, a fost evident 𝘢𝘯𝘨𝘢𝘫𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘶𝘭 𝘶𝘯𝘢𝘯𝘪𝘮 𝘱𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘥𝘦𝘻𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭𝘢̆.
🗺️ În concluzie, evenimentul a demonstrat capacitatea remarcabilă a comunității antreprenoriale de a colabora pentru consolidarea unui ecosistem robust în domeniul turismului din regiunea OdsM. Am fost încântați să avem participanți din diverse domenii – de la preoți și primari la cadre didactice și reprezentanți din industria turismului cultural, de aventură, pensiuni, restaurare arhitecturală și artă – oferindu-ne o perspectivă holistică asupra direcțiilor de dezvoltare.
📆 Planurile noastre pentru integrarea regiunii în rețeaua globală de geoparcuri UNESCO au fost prezentate ca un pas esențial către o dezvoltare echilibrată, cu scopul de a asigura prosperitatea și conservarea patrimoniului pentru generațiile viitoare. Am recunoscut, de asemenea, că progresul este posibil prin colaborare, iar agențiile de turism pot fi un sprijin real pentru micii antreprenori, creând pachete turistice complete care să atragă mai mulți vizitatori în teritoriu.
💡 Prin aceste întâlniri, construim încredere și vedem cum lucrurile evoluează de la o ediție la alta. Ne propunem să organizăm evenimente trimestriale și sperăm că și mai mulți parteneri se vor alătura demersului nostru.
🙏🏻Vă mulțumim pentru participare și implicare! Așteptăm să ne revedem data viitoare!

𝐄𝐍
𝐎𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐨𝐧 𝟐𝟑-𝟐𝟒 𝐅𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐲
🧑🏻‍💻 The Entrepreneurs at the Moara Viselor event was attended by over 40 participants, ANAT guests, local entrepreneurs and representatives on the Geopark Board of Directors. Discussions revolved around a number of topics of strategic importance for the tourism industry in OdsM.
📈 We carefully explored the detailed analysis of the local tourism market, launched bold ideas for setting regional standards in tourism and discussed modes by which travel agencies can positively influence the development of the sector at local level. In addition, the importance of effective and unified communication within the tourism industry was highlighted and solid strategies for ensuring financial sustainability through local grant programmes were outlined, with the valuable support of partners BRD and BWL.
📊 The results were tangible and encouraging: clear directions for action were outlined and participants enjoyed the networking and exchange opportunities. While conservation was not the focus of the discussions, a unanimous commitment to sustainable development was evident.
🗺️ In conclusion, the event demonstrated the remarkable capacity of the business community to collaborate to strengthen a robust tourism ecosystem in the OdsM region. We were delighted to have participants from diverse backgrounds – from priests and mayors to academics and representatives from the cultural tourism industry, adventure tourism, hostels, architectural restoration and the arts – providing us with a holistic perspective on development directions.
📆 Our plans for integrating the region into the global network of UNESCO Geoparks were presented as an essential step towards balanced development, with the aim of ensuring prosperity and heritage conservation for future generations. We also recognised that progress is possible through collaboration, and that travel agencies can be a real support to small entrepreneurs, creating full tourism packages that attract more visitors to the area.
💡 Through these meetings, we build trust and see how things evolve from one edition to the next. We plan to organise quarterly events and hope that more partners will join us in our approach.
🙏🏻Thank you for your participation and involvement! We look forward to seeing you next time!

#OlteniadesubMunte #OlteniadesubMunteGeoparcUNESCO #patrimoniulnatural #patrimoniucultural #Antreprenoriat #turismlocal

 

Oltenia de sub Munte – geoparc aspirant U N E S C O

- Advertisement -spot_img

More articles

Lasă un răspuns

spot_img

Latest article

Descoperă mai multe la Oltenia de sub Munte | Vâlcea

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura